نفقه و تمکین

/برچسب: نفقه و تمکین

نفقه

نفقه در واقع شامل هزینه ایست که مرد برای هزینه لباس ، خوراک ، هزینه درمان ، وسایل منزل و ...... به زن میدهد که دارای شرایطی است که در ادامه توضیح داده میشود . تعریف نفقه: نفقه مالی است که مرد به زن در مقابل تمکینی که زن از ایشان مینماید پرداخت میکند [...]

نفقه۱۳۹۷-۱۰-۱۶ ۰۶:۵۶:۰۳ +۰۳:۳۰