شرایط قیم

/برچسب: شرایط قیم

قیمومیت ، قیم کیست و چه شرایطی دارد ؟

هر طفلی به محض تولد دارای حقوقی می شود که به موجب قانون تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد اشخاصی دیگر مسول حفظ و اعمال آن حقوق می باشند و قیم آن طفل (قیمومیت) میشوند . قیم کیست؟ قیم به كسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و [...]

قیمومیت ، قیم کیست و چه شرایطی دارد ؟۱۳۹۷-۱۰-۱۷ ۱۹:۵۳:۴۰ +۰۳:۳۰