حق تعیین مسکن

/برچسب: حق تعیین مسکن

حق انتخاب مسکن

مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ، زن باید در خانه ‌ای که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند مگر آنکه حق انتخاب مسکن به زن داده شده باشد حق انتخاب مسکن بعبارتی دیگر ، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح ، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک [...]

حق انتخاب مسکن۱۳۹۷-۱۰-۱۶ ۰۷:۰۲:۱۳ +۰۳:۳۰