سوالات جواب داده شده

/سوالات جواب داده شده
سوالات جواب داده شده۱۳۹۸-۲-۲۲ ۰۰:۵۱:۳۷ +۰۴:۳۰
سلام،در خصوص سوال شما اگر همسرتان نسبت به شما ضرب و جرح عمدی ایراد نموده حتما به کلانتری محل رفته،تا به پزشکی قانونی ارجاع داده شوید،اگر نگران واکنش همسرتان هستید اول گواهی پزشکی قانونی رو تهیه کنید و کار را ادامه ندهید چرا این گواهی در دادخواست طلاق راهگشاست.در خصوص فرزندان فرزند هفده ساله خود انتخاب میکند با کدام یک از شما زندگی کند منتها فرزند هشت ساله اگر دختر باشد تا نه سالگی و اگر پسر باشد تا پانزده سالگی حضانت آن قاعدتا با پدر است.در هر حال پیش از هر اقدام توصیه میکنم با وکیل متخصص دعاوی خانوادگی مشورت نمایید.
سلام،زندگی شما چندین ویژگی دارد که ممکن است شما بتوانید با استناد به آنها و توسل به عسر و حرج در دادخواست طلاق موفق شوید،از جمله اعتیاد همسرتان (مطلب طلاق به دلیل اعتیاد همسر را بخوانید)و کتک زدن یا ضرب و جرح عمدی.توصیه میکنم اگر زین پس نسبت به شما ضرب و جرح ایراد نمود حتما به کلانتری محل رفته تشکیل پرونده دهید،اگر ترس از واکنش همسر دارید میتوانید صرفاً گواهی پزشکی قانونی را بگیرید و ادامه مسیر را نروید چرا که این گواهی ها بعدا در دادخواست طلاق به شما کمک میکند. در هر حال حتی اگر توانایی پرداخت هزینه وکیل دعاوی را ندارید توصیه میشود از خدمات مشاوره تلفنی استفاده نمایید.
سلام،پاسخ سوال شما به شرایط مختلفی بستگی دارد،در کل باید بدانید طلاق حق انحصاری مرد هست و خیانت مرد(که اثبات آن بسیار هم دشوار است) موجبی برای ایجاد حق طلاق برای شما نمیباشد.بنابراین طلاق توافقی راه حل منطقی تری است هرچند توصیه میکنم پیش از انتخاب با یک وکیل متخصص حوزه دعاوی خانوادگی مشورت نمایید.
پاسخ به سوال شما به عوامل بسیاری از قبیل امضا کردن یا نکردن شروط ضمن عقد و وکالت در طلاق زوجه بستگی دارد ، همانطور که احتمالا مطلع هستید در قانون ما طلاق حق انحصاری مرد است و زن حق طلاق ندارد ولی آرایی دیده شده که سالها جدا زندگی کردن زوجین از سوی دادگاه از مصادیق عسر و حرج تشخیص داده شده و متعاقب آن منجر به صدور حکم طلاق شده است و در خصوص فرزند ۵ ساله شما ، حق حضانت تا ۷ سالگی با مادر است و از ۷ سالگی تا سن تکلیف ( برای دختر ۹ سال و پسر ۱۵ سال ) حضانت با پدر است ، هر چند عموما دادگاهها به نظر خود طفل و مصلحت او نیز توجه میکنند .
متاسفانه زن نمیتواند صرفا بخاطر نداشتن تفاهم با مرد از او طلاق بگیرد
بله ، در اینصورت مرد میتواند برای طلاق غیابی اقدام کند . در این زمینه با وکیل مشورت کنید
در صورت طلاق توافقی و رضایت زن امکان دارد ، شما میتوانید این را جزو یکی از بندهای توافق خود بیاورید<
خیر ، در صورت داشتن وکیل نیازی به حضور در دادگاه و داوری نیست و وکیل به جای شما در جلسات دادگاه و داوری شرکت خواهد کرد
بله در صورتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد میتواند مهریه و بقیه حقوق خود را از مرد طلب کند
با توجه به شروط ضمن عقد و مشورت با وکیل میتوانید برای طلاق اقدام کنید
همانطور که توضیح داده شد ، طبق قانون ، مرد حق طلاق دارد و بعد از پرداخت حقوق همسر شامل مهریه ، نفقه و اجرت المثل میتوانید طلاق را انجام دهید

مهریه عندالاستطاعه به این معنی است که زن باید بتواند مالی را از مرد معرفی کند . در واقع شرط مطالبه این مهریه دارا بودن مرد است.پس شما ابتدا باید اثبات کنید که مرد دارا است.

شما باید شخصا یا از طریق وکیلتان با همسرتان مذاکره کنید که توافق نمایند در ازای بخشش مهریه به ایشان رضایت دهند که پروسه طلاق به صورت توافقی انجام شود

اگر مهریه عندالمطالبه باشد مرد در هر صورت باید مهریه را پرداخت کند لیکن در صورت نداشتن مال میتواند اعسار دهد و در این صورت مهریه قسط بندی میشود.

نه لزوما ، اگر مرد مالی نداشته باشد میتواند درخواست تقسیط و اعسار بدهد و در این صورت ممکن است زوجین طلاق گرفته باشند و تا سالها پس از آن مرد اقساط مهریه را پرداخت کند

اگر مرد واقعا مالی نداشته باشد و یا شما نتوانید مالی از ایشان معرفی کنید حتی با عدم رضایت شما هم مهریه تقسیط میشود.

در این مورد میتوانید به بحث هدایای ازدواج مراجعه کنید . به طور کلی مهریه شما قابل مطالبه هست و این مورد ربطی به مهریه ندارد

هر چیزی که عنوان مال داشته باشد یعنی مالیت داشته باشد و قابل مبادله با پول باشد را میتوان به عنوان مهریه تعیین کرد

مهریه از دیون ممتاز میباشد به این معنا که جز در مورد دین هایی که وثیقه ای است ، مهریه نسبت به تمام دین ها اولویت دارد. پس از فوت میتوان از ترکه و اموال باقی مانده از مرد مطالبه مهریه کرد و شما نسبت به طلبکاران دیگر در اولویت هستید

در صورت فوت زن ورثه ایشان میتوانند نسبت به مطالبه مهریه از شوهر متوفی اقدام کنند چه بصورت اقساطی باشد و چه هنوز مطالبه نشده باشد