حق ملاقات با فرزند

/حق ملاقات با فرزند

حق ملاقات با فرزند : همانگونه که میدانید حضانت طفل تا هفت سالگی با مادر است. چنانچه کودک پسر باشد تا پانزده سالگی و چنانچه دختر باشد تا نه سالگی حضانت با پدر است.

باید بدانید که هیچکدام از این موارد قطعی نیست و قانونگذار به قاضی این اجازه را داده است که در مواردی که خود صلاح میداند و مصلحت طفل ایجاب میکند حضانت را به والد دیگر واگذار کند (به دلیل همین پیچیدگی توصیه میشود که در پرونده های حضانت از وکیل متخصص استفاده شود).

حق ملاقات با فرزند

توجه داشته باشید که پس از رسیدن فرزند به سن بلوغ دیگر بحث حضانت مطرح نیست و قانون این اختیار را به خود فرزند داده است که با هر کدام از والدین که خود میخواهد زندگی کند.

واضح است که والدی که حضانت طفل بر عهده ایشان نیست از نظر قانون این حق را دارد که ملاقاتهای هفتگی با فرزند خود داشته باشد.حال این ملاقاتها در موارد بسیاری به دلیل خللی که والد دیگر در آن ایجاد میکند محل اختلاف میان والدین قرار میگیرد که ما در اینجا احکام آن را برای شما تشریح میدهیم.

باید توجه داشت که لزوما پس از طلاق از حضانت و حق ملاقات طفل صحبت نمیشود بلکه گاه والدین به هر دلیلی جدا از هم زندگی میکنند یا در حال انجام امور مربوط به طلاق هستند که طبعاً در این زمان هم کودک و هم والد نیاز به ملاقات دارند.

نکته:بحث حضانت و ملاقات طفل لزوما مربوط به پس از طلاق نیست بلکه ممکن است که والدین در پروسه طلاق باشند یا به هر دلیلی جدا از هم زندگی کنند.

اگر والدی که حضانت طفل بر عهده ایشان است مانع از ملاقات والد دیگر شود خواهان ملاقات میتواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت درخواست ملاقات طفل از دادگاه بخواهد که برای ایشان زمان و مکان مشخصی را چهت ملاقات تعیین کند.

در این خصوص خواهان حتی میتواند درخواست صدور دستور موقت بدهد که دادگاه خارج از نوبت و ظرف کمتر از یک هفته نسبت به ملاقات تصمیم بگیرد.

قانونگذار عدم اجازه ملاقات را جرم انگاری کرده است پس توجه داشته باشید که عدم اجازه ملاقات جرم است.

قانون حمایت خانواده مقرر میدارد: “هرگاه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود”.

نکته:عدم اجازه ملاقات طفل با والدین خود جرم است و متخلف مطابق قانون مجازات میشود.

همچنین قانونگذار در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده در مورد ملاقات والدین با فرزند خود بیان میدارد: “هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي شود”.

لازم به ذکر است که حق ملاقات با کودک صرفا مختص والدین نمیباشد بلکه خویشان و نزدیکان کودک (پدر،جدپدری،و سایر خویشان) نیز مطابق قانون میتوانند از دادگاه درخواست ملاقات با کودک را داشته باشند.

سوالات رایج حق ملاقات با فرزند

در این مورد شما میتوانید از دادگاه درخواست کنید که محل ویژه ای که تحت مدیریت بهزیستی است و برای این امر اختصاص داده شده است را جهت ملاقات پدر و فرزندش تعیین کند.دقت داشته باشید که برای اینکه رضایت دادگاه را جهت این امر جلب کنید حتما باید اعتیاد یا لااقل سوء رفتار همسرتان اثبات شود.

مطابق قانون در در صورت عدم مواظبت طفل و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که کودک تحت تربیت اوست دادگاه میتواند به تقاضای نزدیکان کودک، قیم آن،یا ریاست دادگستری شهرستان کودک رابه هر شخصی که صلاح میداند واگذار کند. پس شما میتوانید یا از یکی از بستگان بخواهید که جهت سلب حضانت از پدر دادخواست ارائه دهد یا با تماس با اورژانس اجتماعی (به شماره ۱۲۳) از آنها بخواهید که از دادگاه تقاضای سلب حضانت نمایند.
۱۳۹۷-۱۰-۳۰ ۰۳:۱۳:۰۲ +۰۳:۳۰

ثبت ديدگاه