حق انتخاب مسکن

/حق انتخاب مسکن

مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ، زن باید در خانه ‌ای که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند مگر آنکه حق انتخاب مسکن به زن داده شده باشد

حق انتخاب مسکن

بعبارتی دیگر ، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح ، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد

و در صورت خود داری شوهر از تهیه مسکن و یا مسکن موضوع شرط ، زن می‌تواند دعوی الزام به تهیه مسکن را در دادگاه مطرح کند. لیکن در مواردی که زن اختیار تعیین خانه ندارد ، باید در خانه‌ ای که شوهر تهیه کرده سکونت کند.

در صورت امتناع ، مرد می‌ تواند دعوی الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت و عدم اجرای آن به اصطلاح قانون ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست .

نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که قانون مسکن را از مصادیق نفقه دانسته بنابراین حتی در مواردی که زن اختیار تعیین مسکن را ندارد اختیار مرد در تعیین مسکن مطلق نیست بلکه می بایست مسکنی را برای زن برگزیند که عرفا متناسب با شان و جایگاه او باشد .

حق انتخاب مسکن با کیست:

پس از ازدواج یکی از دغدغه های مهم زوجین انتخاب مسکن مجزا و درخور شان خود میباشد.بسیار مشاهده شده که زوجین بر سر حق انتخاب مسکن به مشکل مواجه میشوند و زن حاضر نیست در مسکنی ساکن شود که مرد برای ایشان تهیه کرده است .

حال این پرسش مطرح شود که با توجه به اینکه قانون مدنی صراحتا حق انتخاب مسکن را در اختیار مرد قرار داده است آیا زن میتواند از سکونت در منزلی که مرد برایش تهیه کرده است خودداری کند. و این حق مرد در انتخاب مسکن تا کجاست؟

آیا مرد می تواند زن را در هر منزلی مطابق نظر خود ساکن کند؟ در بحث نفقه یکی از موارد تکلیف مرد به نفقه انتخاب مسکن می باشد.

معیار و ملاک در نفقه شان و جایگاه اجتماعی زن می باشد بنابراین با توجه به اینکه مسکن از مصادیق نفقه است چنانچه مرد مسکنی را تهیه کند که با شان زن و جایگاه اجتماعی او همتراز نباشد زن می تواند با اجازه دادگاه از سکونت در این منزل امتناع نماید و در عین ناشزه محسوب نشده و مستحق گرفتن نفقه باشد.

همچنین این مطلب را هم بخوانید : سریعترین راههای گرفتن طلاق

سلب حق انتخاب مسکن از مرد

قانون مدنی در ماده ۱۱۱۵ بیان می دارد اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی با زن باشد زن می تواند مسکن علی الحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

چنانچه مشاهده می شود مطابق این ماده باید برای عدم سکونت در منزل تهیه شده توسط مرد این استدلال بیان شود که سکونت در منزل مشترک زن را در معرض آسیب جدی جسمی یا مالی قرار می دهد و یا سکونت در منزل مشترک با شرافت زن همتراز نباشد.

راهکار حق انتخاب مسکن توسط زن

یکی از مهمترین ابزارهای زن برای ایجاد تعادل بین حقوق و تکالیف خود در عقد ازدواج استفاده از شروط ضمن عقد است . زن می تواند با حضور در دفترخانه به همراه مرد حق انتخاب مسکن را برای خود قائل شود و یا انتخاب مسکن را مشروط به رضایت زوجین نماید.

دراینصورت با وجود اینکه حق انتخاب مسکن به موجب قانون از حقوق انحصاری مرد می باشد زن می تواند صرفا در مسکنی سکونت نماید که خود انتخاب نموده است و مجبور به سکونت در منزلی که همسرش انتخاب نموده که بعضا با جایگاه اجتماعی ایشان هم خوانی هم ندارد نباشد.

ضمانت اجرای عدم تهیه مسکن مطابق شان زوجه

با توجه به اینکه یکی از مصادیق نفقه انتخاب مسکن مطابق جایگاه اجتماعی زن می باشد در صورتی که مرد موفق به تهیه مسکنی با این شرایط نگردد زن می تواند مسکن مشترک را ترک کرده و با هزینه ی همسر خود در منزلی سکونت گزیند که مطابق شان او باشد.

در اینصورت زن می تواند مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی همسر خود را از باب استنکاف از پرداخت نفقه مورد پیگرد حقوقی و یا کیفری قرار دهد همچنین مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی به دلیل عدم پرداخت نفقه زن حق خواهد داشت نسبت به طلاق اقدام کند.

۱۳۹۷-۱۰-۱۶ ۰۷:۰۲:۱۳ +۰۳:۳۰

ثبت ديدگاه