حقوق فرزند متولد از ازدواج موقت

/حقوق فرزند متولد از ازدواج موقت

حقوق فرزند متولد از ازدواج موقت :

ابتدا به طرح یک پرسش میپردازیم

ابتدا باید این را بدانید که فرزند متولد از ازدواج موقت از لحاظ حقوقی که قانون برایش متصور شده است با فرزند متولد از ازدواج دائم هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین نگران نباشید حتی اگر همسر شما راضی به تمدید مدت ازدواج موقت نباشد یا آن را به ازدواج دائم تبدیل نکند فرزند شما از تمامی حقوق به موجب قانون بهره مند است. (ثبت اسم پدر در شناسنامه،ارث،نفقه و سایر حقوق). اما برای حفظ این حقوق شما باید چند مورد را انجام دهید. خوشبختانه از سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت از خانواده جدید ثبت ازدواج موقت در مواردی اجباری شد.

قانونگذار در ماده ۲۱ این قانون مقرر میدارد: “نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد.

نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

همچنانکه ملاحظه میفرمائید در صورت باردار شدن زوجه ثبت ازدواج موقت اجباری است. جهت اقدام میتوانید دادخواستی به طرفیت همسرتان با موضوع ثبت واقعه ازدواج موقت ارائه دهید و ازدواج موقت خود را ثبت کنید.

پیشنهاد بنده اینست که ابتدا با همسرتان صحبت کنید و ایشان را راضی به ثبت ازدواج موقت کنید و به ایشان خاطرنشان کنید که قانونگذار در ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده عدم ثبت واقعه ازدواج موقت را در مواردی که ثبت آن اجباری است، جرم دانسته و برای عدم ثبت آن مجازات تعیین کرده است.

در مورد سایر حقوق مثل گرفتن شناسنامه هم نگران نباشید چرا که اخذ شناسنامه ارتباطی با دائم و موقت بودن ازدواج شما ندارد بلکه قانون پدر را موظف کرده که ظرف پانزده روز از تولد فرزند نسبت به اخذ شناسنامه اقدام کند.

در مورد نفقه هم مطابق قانون پدر موظف به پرداخت نفقه است و نمیتواند به بهانه موقت بودن ازدواج یا پایان مدت ازدواج موقت از تکالیف خود شانه خالی کند.

و در آخر در مورد حضانت نیز تفاوتی میان طفل متولد از ازدواج موقت و دائم وجود ندارد. برای اطلاع از قوانین مربوط به حضانت میتوانید به این مطلب مراجعه کنید ( حضانت )

نویسنده
نویسندههادی احمدی
وکیل دادگستری و فعال اجتماعی
۱۳۹۷-۱۱-۲ ۰۲:۴۹:۱۴ +۰۳:۳۰

ثبت ديدگاه