تمکین

مطابق قانون تمکین بر ۲ نوع است :

۱- تمکین عام ۲- تمکین خاص

تمکین عام :

تمکین عام عبارت است از خوشرفتاری یا حسن معاشرت همسر با شوهر خویش و اطاعت از خواسته ‌های مشروع همسر ، همچنین رعایت نظافت و آرایش خود برای همسر به گونه‌ای که مقتضای زمان و مکان و موقعیت و شأن خانوادگی آنان است.

البته لازم به ذکر است که تمکین دو طرفه است و آقا نیز به عنوان همسر بایستی نسبت به خواسته ‌های مشروع همسر پاسخ مثبت بدهد.

همچنین بخوانید : حقوق زن

 تمکین خاص :

منظور از این نوع تمکین رابطه ی خاص زوجیت و روابط زناشویی است. آنچه در عرف از تمکین فهمیده می‌شود ، بیشتر در قالب این نوع تمکین است.

هرگاه زن همسرش را تمکین نکند و در اصطلاح حقوقی ناشزه شود ، همسر می‌تواند به دادگاه و محکمه حقوقی مراجعه کند و الزام زن را به تمکین خواستار شود. به علاوه ، زن نمی‌تواند در مدتی که تمکین نمی‌کند از همسر خود طلب نفقه ‌داشته باشد.

به عبارت دیگر اگر زن بدون هیچ ‌گونه مانعِ شرعی از انجام وظایف و تکالیف زوجیت امتناع کند ، استحقاق خود را برای دریافت نفقه از دست می‌دهد.

بنابراین اگر زن برای  عدم اطاعت از خواسته‌ های مشروع همسر خویش ، عذر موجه و قانونی داشته باشد نفقه به او تعلق خواهد گرفت .

به عنوان نمونه وضعیتی را تصور کنید که زن به علت خطری که از جانب همسرش متوجه اوست (مثلا شوهر دچار ناراحتی روحی و عصبی است) از ماندن در خانه‌ ی همسر امتناع می‌کند . در اینصورت نمی‌توان منکر ِتعلق ِحقِ نفقه به آن زن شد.

موارد عدم تمکین زن

طبق قانون در موارد زیر زن میتواند از شوهر خود تمیکن نکند و همچنان شوهر باید به او نفقه پرداخت کند

۱- عدم تمکین زن بواسطه ضرر مالی ، شرافتی یا جانی

طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی در صورتیکه زن از بودن با شوهر در یک خانه دچار خوف ضرر مالی ، جانی یا شرافتی کند ، زن میتواند برای خود خانه ای اختیار کند و در صورت اثبات در محکمه ، تا زمان برگشت زن به خانه ، شوهر ملزم به پرداخت نفقه به وی میباشد

۲- عدم تمکین زن در صورت داشتن حق انتخاب مسکن

در صورتیکه در شروط ضمن عقد ، حق انتخاب مسکن به زن داده شده باشد ، زن میتواند برای خود خانه ای اختیار کند و شوهر خود را ملزم به حضور در آن خانه نماید و از حضور در منزلی که شوهر انتخاب کرده امتناع کند.

طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی در صورتیکه حق انتخاب مسکن به زن داده شده باشد ، شوهر ملزم به حضور در آن مسکن میباشد و زن نیز باید سایر وظایف همسرداری خود را طبق قانون رعایت و ادا کند

۳- عدم تمکین در صورت نداشتن مسکن در شأن زن

در صورتیکه مرد نتواند مسکنی مناسب یا مستقل در شأن زن فراهم کند ، زن میتواند از شوهر خود تمکین نکند و به آن خانه نرود . مثلا مرد اطاق خیلی کوچک اجاره ای یا در جایی که در شأن زن نیست فراهم کند ، در این صورت زن میتواند از رفتن به آن خانه امتناع کند

۴- عدم تمکین زن بدلیل انجام فرایض واجب دین

در صورتیکه مرد اجازه انجام واجبات دینی را به زن خود ندهد ، در این صورت زن میتواند از شوهر خود تمکین نکند و همینطور این کار باعث ناشزه بودن زن نمی شود . مثلا حج تمتع بر زن واجب شود و شرایط انجام آن را دارد ، اما شوهرش به وی اجازه ندهد .

۵- عدم تمکین بخاطر موارد پزشکی

هرگاه طبق نظر پزشک ، بیرون رفتن زن از خانه برای زن لازم باشد چه برای مداوا یا روحیه یا رفتن به بیمارستان ، و مرد به او اجازه اینکار را ندهد ، زن میتواند در این صورت از شوهر خود تمکین نکند و بدون اجازه وی از خانه خارج شود

در صورت نیاز به مشورت با وکیل یا مشاوره حقوقی رایگان با ما در تماس باشید ( دریافت مشاوره حقوقی )

۱۳۹۷-۱۰-۱۶ ۰۷:۰۷:۰۶ +۰۳:۳۰

ثبت ديدگاه